LUẬT VIỆT THANH
  
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP
Tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng
Ngày nay, trong xu thế thương mại hóa nền kinh tế, hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng thương mại ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình và trở thành công cụ pháp lý chủ yếu mà các nhà kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. Đồng thời, là cơ sở giải quyết những tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại, tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây...
Trường hợp đình chỉ thực hiện hợp đồng
Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại, đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây...
Các trường hợp phải thẩm định sản phẩm quảng cáo
Theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, tổ chức, cá nhân được yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trong các trường hợp: Sản phẩm quảng cáo có nội dung liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo hoặc liên quan đến các hành vi bị cấm trong quảng cáo...
Thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam
Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định tiêu chí nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường (Nhãn xanh Việt Nam) phải tương tứng cho từng nhóm sản phẩm do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố và bao gồm 02 nội dung chính sau: Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và lao động của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; Tác động của toàn bộ vòng đời sản phẩm từ quá trình khai thác nguyên liệu, sản xuất, phân phối, sử dụng và sau...
Trang :  1 
Đối tác - Khách hàng