LUẬT VIỆT THANH
  
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt nhiện nay, hiểu biết pháp luật là một lợi thế lớn của doanh nghiệp trong thương trường. Nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp dự liệu và tránh được những rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh và làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Trách nhiệm pháp lý của thành viên hoặc cổ đông do chậm góp vốn
Trong quá trình kinh doanh thành viên hoặc cổ đông không góp đủ vốn trong thời gian cam kết, đến cuối năm tài chính doanh nghiệp làm ăn có lãi hoặc thua lỗ thì thành viên đó chịu trách nhiệm gì?
Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp
Trong xu thế hội nhập, việc sáp nhập doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập đi nhanh hơn thông qua hình thức tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu các sản xuất trong nước với các nhà mua hàng quốc tế. Thêm vào đó việc sáp nhập công ty góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty trước sáp nhập do tận dụng được thế mạnh của nhau và giảm thiểu chi phí sau khi tổ chức lại doanh nghiệp
Tư vấn : Phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp
Để duy trì và mở rộng hoạt động, các chủ doanh nghiệp không thể kinh doanh hoàn toàn bằng vốn tự có mà đa số phải dựa trên các nguồn vốn huy động từ bên ngoài. Trong đó phát hành cổ phiếu và trái phiếu là hình thức huy động vốn có nhiều vấn đề pháp lý cần lưu ý nhất.
Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
Làm cách nào để hạn chế, giải quyết được những tranh chấp này giúp công ty phát triển bền vững, giúp nhà đầu tư, đầu tư có hiệu quả là vấn đề sẽ được các Luật sư Công ty luật VIETLAF hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp.
Trang :  1 
Đối tác - Khách hàng