LUẬT VIỆT THANH
  
Góc luật sư » LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI CÓ LUẬT SƯ

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI CÓ LUẬT SƯ

Dân gian có câu” Phi thương bất phú”. Quả thực là đúng, từ ngày nền kinh tế nước ta mở cửa, sự thay đổi trong các quy định pháp luật về kinh tế tư nhân đã làm cho nền kinh tế nước ta phát triển rõ rệt. các thương nhân không còn buôn bán nhỏ lẻ, manh mún mà dần dần hình thành nên các hình thức kinh doanh lớn bằng việc đầu tư thành lập các công ty, các hình thức kinh doanh khác

.
Khi các công ty được mở ra, điều quan trọng là làm thế nào điều hành được, tìm kiếm thị trường, phát triển doanh thu, lợi nhuận và cuối cùng là tồn tại trong thời gian dài. Quá trình hoạt động các công ty gặp nhiều khó khăn trong các vấn đề liên quan đến pháp luật. các vấn đề về thuế, hợp đồng ký kết với khách hàng…đều cần có sự tham vấn của luật sư. Luật sư đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp trong việc tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến pháp luật. các hợp đồng của doanh nghiệp khi có sự tham vấn của luật sư trở nên hiệu quả.
Luật sư giúp cho doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn và tránh được các rủi ro về mặt pháp lý.
Tư vấn pháp luật cung cấp thông tin pháp luật, giải thích pháp luật cho doanh nghiệp và định hướng hành vi của doanh nghiệp trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu trước. Đây là khả năng của luật sư nhìn thấy sự khác biệt giữa pháp luật với đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, luật sư đưa ra những lời khuyên pháp luật nhằm đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích vượt chi phí tư vấn pháp luật, phòng ngừa những tranh chấp và những rủi ro pháp lý khác trong quá trình kinh doanh của họ.

Tư vấn pháp luật còn đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích “siêu tưởng” hơn thế nhưng rất thực tế. Luật sư là người độc lập với doanh nghiệp về tài chính, tổ chức, quản lý và cả tình cảm nên họ có thể hành động trên quan điểm khách quan vô tư. Có những hoàn cảnh do bị chi phối bởi lợi ích cá nhân hoặc do tác động từ bên ngoài…, mà không một thành viên nào của doanh nghiệp có thể xem xét các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp đúng với sự thật bản chất của nó và đưa ra những giải pháp khả thi vì lợi ích của nhiều người. Trong hoàn cảnh đó, luật sư với vị trí độc lập với doanh nghiệp có thể đưa ra những lời khuyên pháp luật đúng đắn nhất. Vì thế, tư vấn pháp luật có thể khẳng định tính hợp pháp của các quyết định pháp lý của doanh nghiệp và lợi ích do các quyết định đó mang lại.
Thực tế cho thấy các doanh nghiệp tranh chấp với nhau nhiều về hợp đồng, bởi trong quá trình soạn thảo hợp đồng cũng như đàm phán ký kết không chặt chẽ tạo ra lỗ hổng và khi phát sinh tranh chấp các doanh nghiệp thường bị thiệt hại. sự thiệt hại ở đây kể cả tài sản và uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.
Cũng có thể thấy các nợ xấu khó đòi của doanh nghiệp cũng phát sinh từ các hợp đồng do không có sự tham vấn của luật sư.
Và trong thực tế hiện nay các chủ doanh nghiệp ở Việt Nam hầu hết còn rất trẻ. Họ có thế mạnh về nguồn lực, về sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt, tìm kiếm thị trường nhưng có một vấn đề quan trọng là họ thường bị vướng trong các vấn đề liên quan đến pháp luật. nhưng các doanh nghiệp ở Việt Nam thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong cơ cấu tổ chức ít khi có bộ phận pháp chế của công ty. Điều này làm hạn chế phần nào các doanh nghiệp khi tham gia vào kinh doanh và các giao dịch với đối tác. Có thể thấy thường bị thua trong các tranh chấp với các bên đối tác là nước ngoài bởi các hợp đồng khi ký kết điều khoản không chặt chẽ. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, việc tuân thủ pháp luật thường rất cao. Hầu hết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thuê luật sư; hoặc là luật sư nội bộ hoặc là luật sư của các hãng luật độc lập. Họ hiểu rằng chi phí cho luật sư chính là chi phí được tính vào giá thành sản phẩm. nhưng đối với doanh nghiệp Việt Nam khi vụ việc vỡ lở ra thì mới tìm đến luật sư. Nên việc tìm ra giải pháp để cứu vãn tình thế rất khó. Lúc này doanh nghiệp lại đổ lỗi cho luật sư.
Yêu cầu tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, đó là một trong những lý do khiến cho doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thuê luật sư. Luật sư được xem như là “ gác cửa” cho doanh nghiệp.“Một sản phẩm mới ra, một kế hoạch đầu tư mới hay một hợp đồng chuẩn bị ký kết đều phải có ý kiến của bộ phận pháp chế.
Trong thực tế cho thấy nhiều cơ hội, ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp bắt nguồn từ pháp luật. sự thay đổi của các quy định pháp luật tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thể nắm bắt và phát triển kinh doanh của mình.
Luật sư là người có kiến thức chuyên môn pháp luật, có kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nên hơn ai hết họ hiểu biết pháp luật sâu rộng và nắm bắt những cơ hội kinh doanh nẩy sinh từ pháp luật nhanh nhất. Do vậy, lời khuyên pháp luật của luật sư có thể là lợi thế cạnh tranh và ảnh hưởng đến việc cạnh tranh và ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy tìm đến luật sư khi bạn có dự định làm một điều gì đó mà cảm thấy quan ngại về các vấn đề liên quan đến pháp luật.