LUẬT VIỆT THANH
  
Góc luật sư » Cưới luật sư : Cuộc đời dài hơn

Bác sĩ nói với bệnh nhân rằng kết quả xét nghiệm cho thấy anh ta chỉ còn sống thêm được sáu tháng.

    - Không thể làm cách nào nữa sao?

    - Có, anh hãy cưới một luật sư, cô ta sẽ làm cho sáu tháng của cuộc đời anh trở nên dài hơn.

Đối tác - Khách hàng