LUẬT VIỆT THANH
  
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP
BÀN VỀ QUY ĐỊNH MIỄN HÌNH PHẠT TẠI ĐIỀU 59 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015.
Miễn hình phạt là việc Tòa án không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt về tội phạm mà người đó đã thực hiện, khi đáp ứng các điều kiện do luật định. Phạm vi miễn hình phạt bao gồm miễn hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Hiện nay, BLHS năm 2015 quy định về miễn hình phạt tại Điều 59 có sự khác biệt so với Bộ luật hình sự trước đây.
Điều kiện để được hưởng án treo?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật Hình sự quy định về án treo như sau: “Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm”.
Quy định về việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo?
Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 của Bộ Công an- Bộ Quốc phòng- Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo, tại Điều 4 quy định về điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo như sau:
Bán thông tin của chủ thuê bao có thể bị xử lý hình sự
Nhân viên nhà mạng bán thông tin cá nhân của chủ thuê bao cho người khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo quy định tại Điều 266 Bộ luật hình sự.
Định tội danh không chính xác sẽ dẫn đến oan sai
Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ án oan sai do định tội danh không đúng. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn làm giảm uy tín của cơ quan tư pháp, vi phạm pháp chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
Trang :  1 
Đối tác - Khách hàng