LUẬT VIỆT THANH
  
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP
CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI MÀ TÒA ÁN CÓ QUYỀN ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN VÀ XEM XÉT VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN
Theo quy định của pháp luật trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó ( ĐKT - TANDTP.HCM).
Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình
Tư vấn thủ tục ly hôn : Quyền ly hôn được quy định tại Điều 85, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, theo đó thì: Về nguyên tắc vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn.Tuy nhiên có một hạn chế đó là trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn còn người vợ cẫn có quyền xin ly hôn.
Tư vấn pháp luật đất đai
Trình tự giải quyết tranh chấp đất Theo Điều 135 Luật Đất đai, Điều 159 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định, khi các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) nơi có đất tranh chấp. UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được đơn.
Tư vấn pháp luật thừa kế
Tranh chấp di sản thừa kế : Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản.
Trang :  1 
Đối tác - Khách hàng