LUẬT VIỆT THANH
  
DỊCH VỤ LUẬT SƯ
Tư vấn pháp luật đầu tư
* Cấp phép * Điều chỉnh * Mở chi nhánh * Lập dự án * Thuê đất * Lao động * Chính sách
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
* Thành lập * Thay đổi * Chuyển đổi * Chia tách - Sáp nhập doanh nghiệp * Quản trị doanh nghiệp * Giải thể * Phá sản doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật kinh doanh thương mại
* Hoạt động kinh doanh * Soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại * Phân tích rủi ro pháp lý trong giao dịch thương mại * Nhượng quyền thương mại * Xin phép quảng cáo * Xin cấp phép các thủ tục liên quan hoạt động kinh doanh * Giải quyết tranh chấp trong các giao dịch thương mại
Tư Vấn Pháp Luật Dân Sự
* Quyền sở hữu * Đất đai * Nhà ở * Vấn đề thừa kế * Vấn đề đại diện, Ủy quyền * Hợp đồng dân sự * Các biện pháp bảo đảm * Sở hữu trí tuệ * Hôn nhân gia đình
Pháp Luật Lao Động
* Tư vấn về giao kết hợp đồng lao động * Tư vấn và soạn thảo nội quy lao động , thỏa ước lao động tập thể * Tư vấn về các chế độ cho người lao động * Tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động
Tư vấn và tham gia tranh tụng
VIETLAF Tư vấn và tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trên tất cả các lĩnh vực : hình sự, dân sự, kinh tế thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân-gia đình
Trang :  1 
Đối tác - Khách hàng