LUẬT VIỆT THANH
  
Tư vấn Luật thương mại » Tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng

Ngày nay, trong xu thế thương mại hóa nền kinh tế, hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng thương mại ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình và trở thành công cụ pháp lý chủ yếu mà các nhà kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. Đồng thời, là cơ sở giải quyết những tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra.

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu về các qui định pháp luật có liên quan. Việc soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để từ đó có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

Do vậy, dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng của VIETLAF nhằm cung cấp tới khách hàng ý kiến tư vấn để khách hàng có thể xây dựng và giao kết 1 bản hợp đồng với những điều khoản chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Đồng thời, phân tích, đánh giá những rủi ro có thể gặp phải khi khách hàng đã ký kết hợp đồng và đưa ra ý kiến tư vấn phù hợp. Cụ thể:

-  Tư vấn pháp luật về các điều kiện để thực hiện giao kết hợp đồng;

-  Cử  (các) Luật sư tham gia vào đàm phán hợp đồng;

-  Đưa ra các ý kiến pháp lý để khách hàng đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

-  Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

-  Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của khách hàng;

-  Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

-  Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

-  Bảo trợ pháp lý cho nội dung của hợp đồng đã ký kết.

 Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với VIETLAF để được hướng dẫn chi tiết.

Đối tác - Khách hàng