LUẬT VIỆT THANH
  
Tư vấn Luật hình sự » Điều kiện để được hưởng án treo?

Điều kiện để được hưởng án treo?

(BVPL) - Con tôi phạm tội “Hiếp dâm” và Tòa án chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Tôi muốn hỏi quý báo về điều kiện để được hưởng án treo? Có phải con tôi phạm tội “Hiếp dâm” thì Tòa án không thể cho  hưởng án treo có đúng không?

 
 

Bác Tuấn thân mến!

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật Hình sự quy định về án treo như sau: “Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm”.

Tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, người bị xử phạt tù chỉ được hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì (trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo);

Thứ hai, có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;

Thứ ba, có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự (trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên);

Thứ tư, nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo như thư bác hỏi, bác băn khoăn việc con bác phạm tội “Hiếp dâm” thì có thể được hưởng án treo hay không? Tội Hiếp dâm được quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự. Theo điều luật này, có các khung hình phạt tù: từ hai năm đến bảy năm (khoản 1); từ bảy năm đến mười lăm năm (khoản 2); từ hai mươi năm hoặc tù chung thân (khoản 3).

Căn cứ theo điều luật đã viện dẫn, nếu xét thấy con bác có đủ điều kiện để được hưởng án treo thì Tòa án cũng có thể cho hưởng án treo mà không phân biệt tội gì.
 

Đối tác - Khách hàng