LUẬT VIỆT THANH
  
Tư vấn Luật đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ vào nội dung điều chỉnh của Giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư một trong hai phương thức sau:

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

          1.    Phát thanh, truyền hình.

          2.    Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.

          3.    Khai thác, chế biến khoáng sản.

          4.    Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet.

          5.    Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

          6.    Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

          7.   Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.

          8.    Đánh bắt hải sản.

          9.    Sản xuất thuốc lá.

          10.  Kinh doanh bất động sản.

          11.  Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

          12.  Giáo dục, đào tạo.

          13.  Bệnh viện, phòng khám.

          14.  Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối tác - Khách hàng