LUẬT VIỆT THANH
  
Tư vấn luật Doanh nghiệp » Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

           Làm cách nào để hạn chế, giải quyết được những tranh chấp này giúp công ty phát triển bền vững, giúp nhà đầu tư, đầu tư có hiệu quả là vấn đề sẽ được các Luật sư Công ty luật VIETLAF hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp.

            Hiện nay nền kinh tế Việt Nam chưa thực sự là một nền kinh tế thị trường. Những nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh, lập công ty thường mới chỉ chú ý đến việc mua gì, mua ở đâu, bán gì, bán như thế nào? còn các kiến thức về pháp luật trong việc lập, quản lý, điều hành một công ty thường đa phần các nhà đầu tư chưa nắm rõ do đó thường dẫn đến những tranh chấp nội bộ gay gắt. Vậy làm cách nào để hạn chế, giải quyết được những tranh chấp này giúp công ty phát triển bền vững, giúp nhà đầu tư, đầu tư có hiệu quả là vấn đề đã và đang được các Luật sư Công ty Luật Việt Thanh đưa ra các giải pháp cho các doanh nghiệp

1.  Các tranh chấp trong nội bộ công ty thường gặp là:

a .   Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên công ty:

Các cổ đông, thành viên thường tranh chấp với nhau vì.

b.    Tranh chấp phát sinh từ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên:

Tranh chấp về quyền được làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật (các chức danh quản lý, điều hành trong công ty):

2.    Nội dung tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:

Đối tác - Khách hàng