LUẬT VIỆT THANH
  
Dịch vụ » Tư Vấn Pháp luật Hình Sự

          

       Công ty luật Việt Thanh (VIETLAF) nhận bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, người bị hại trong các vụ án hình sự.

     Vai trò của luật sư trong việc giải quyết vụ án hình sự là rất cần thiết, sự tham gia của Luật sư trong tố tụng không chỉ giúp bị can, bị cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn góp phần trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và xét xử được nhanh chóng, chính xác, tránh làm oan người vô tội.

          Việt Thanh giúp cho khách hàng :

  • Tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo hoặc của người bị hại trong tất cả các giai đoạn của vụ án hình sự
  • Tham gia thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị hại / bảo vệ, bào chữa cho bị can, bị cáo, ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố: Thông qua việc thực hiện các quyền năng tố tụng của mình theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, không chỉ làm rõ chứng cứ có tội, tình tiết tăng nặng mà còn làm rõ những chứng cứ vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, hạn chế tình trạng oan sai và vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
  • Nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị luận cứ bào chữa và xét hỏi, tranh luận tại tòa
  • Tham gia trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm
  •  
  • Xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng luật định


 

Hãy liên hệ với chúng tôi :

CÔNG TY LUẬT VIỆT THANH (VIETLAF)

Văn phòng : 99C Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại : 0838.452035 hoặc 0914.211.213 - 0944.211213

Website : luatvietthanh.com     Email : vietlaf@gmail.com

 

Đối tác - Khách hàng